Fanfare St.Cecilia Hunsel
Cecilia na 2014
Het bestuur heeft de behoefte uitgesproken om meer duidelijkheid te krijgen over de koers die bevaren moet gaan worden na 2014 binnen de fanfare. Hiervoor is een werkgroep gevormd: "Cecilia na 2014". Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan dat zich vooral concentreerd op het terrein van: Cecilia als muziekvereniging.

Hieronder zijn de resultaten te vinden van het door de werkgroep gehouden onderzoek. Verder is er ook een presentatie beschikbaar waarin dit onderzoek verder wordt toegelicht en welke conclusies er kunnen worden getrokken De resultaten van dit onderzoek vormen belangrijke input voor de te varen koers van onze vereniging in de komende jaren. 


Alles op deze site is eigendom van Fanfare St.Cecilia Hunsel
Niets op deze site mag gekopieerd worden zonder toestemming