Fanfare St.Cecilia Hunsel
Donaties
Donaties zijn van harte welkom.

Ieder jaar houden we in september/oktober de donateurskaartenactie. De bestuursleden e.a. gaan dan in Hunsel huis-aan-huis en vragen om een vrijwillige bijdrage voor de fanfare. Het is telkens weer fijn om te merken dat veel inwoners van Hunsel de fanfare een warm hart toedragen.

Giften tussendoor zijn altijd mogelijk. U kunt als particulier of bedrijf geld overmaken naar ons bankrekeningnummer.

Rekeningnummer NL79 RABO 0124 4053 04 t.n.v. Fanfare St. Cecilia
Omschrijving: Donatie

U kunt ook iets voor de fanfare betekenen door ondersteunend lid te worden. U betaalt dan jaarlijks een vast bedrag aan contributie en u geniet als lid van alle voordelen die de vereniging u biedt. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@stceciliahunsel.nl

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Alles op deze site is eigendom van Fanfare St.Cecilia Hunsel
Niets op deze site mag gekopieerd worden zonder toestemming