Fanfare St.Cecilia Hunsel
Fanfare
Wie zijn wij
Fanfare St. Cecilia is in 1920 als vereniging opgericht en sindsdien diep geworteld in de Hunselse gemeenschap. Voorop staat het maken van muziek op een niveau dat bij de fanfare past en dat ruimte laat voor ontspanning en plezier. De bijdrage van de fanfare aan de levendigheid van het dorp komt tot uiting in de muzikale aanwezigheid bij verschillende activiteiten, zoals onder andere intocht van sinterklaas, processie, 1e H. Communie en serenades. Voorts verzorgt de fanfare jaarlijks diverse concerten, thuis in de Parochiezaal aan de Jacobusstraat of op andere locaties in Hunsel en de provincie Limburg. Concertreizen naar het buitenland vinden regelmatig plaats. Kortom: de fanfare staat voor muziek maken op een gewenst niveau, ontspanning en plezier binnen de vereniging en het leveren van een essentiële bijdrage aan de levendigheid van Hunsel.

Extra aandacht voor de jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Speciaal voor de jeugd is er dan ook het jeugdorkest. Muziek kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een jeugdige. Men leert samen te spelen, naar elkaar te luisteren, de fantasie wordt geprikkeld en muziek stimuleert het doorzettingsvermogen. Plezier in het muziek maken staat hierbij natuurlijk voorop. De jeugdcommissie zet zich volledig in voor de jeugd.

Dirigent
De fanfare staat onder muzikale leiding van dirigent Joep Schrader.

Repetities
Iedere donderdagavond repeteert de fanfare van 20.00 - 22.00 uur in de Parochiezaal; na afloop wordt er onder het genot van een drankje en in een gezellige sfeer de onderlinge contacten onderhouden.

Onze leden
De vereniging St. Cecilia, waarover een en ander in statuten is vastgelegd, kent per 1 januari 2010 ruim 100 leden. Zij betalen contributie, waarbij de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. De contributie bedraagt in 2011 â‚ €20,00 p/jaar voor juniorleden t/m 12 jaar. Juniorleden van 13 t/m 17 jaar betalen â‚ €30,00 per jaar en seniorleden vanaf 18 jaar â‚ €60,00 per jaar. De hoogte van de contributie kan worden aangepast en wordt in een algemene vergadering vastgesteld door de leden van de vereniging.

Actieve commissies en vrijwilligers
Een bruisende vereniging kan alleen bestaan dankzij de betrokkenheid en inzet van veel leden. De fanfare kent daarom diverse commissies die de leden de mogelijkheid bieden om op uiteenlopend gebied actief te zijn voor de vereniging: de muziekcommissie, de jeugdcommissie, de activiteitencommissie, de commissie beheer zaal en de pr-commissie. Op basis van thema's kunnen werkgroepen in het leven worden geroepen. Niet alleen de commissieleden maar ook de andere vrijwilligers die ervoor zorgen dat diverse evenementen daadwerkelijk worden uitgevoerd zijn van onschatbare waarde.

Aansluiting bij bond
De vereniging is aangesloten bij de LBM (Limburgse muziekbond). Jubilerende leden (25, 40, 50, 60 jaar) ontvangen een oorkonde en een insigne. Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest zetten we de jubilarissen in het zonnetje.

Secretariaat
Het secretariaat van de fanfare wordt gevoerd door administratief ondersteuner Resie Naus, Hoogveld 5, 6013 SB Hunsel. U kunt bij haar terecht voor nadere informatie over de fanfare; e-mail info@stceciliahunsel.nl.
Alles op deze site is eigendom van Fanfare St.Cecilia Hunsel
Niets op deze site mag gekopieerd worden zonder toestemming