Fanfare St.Cecilia Hunsel
Historie
Fanfare St. Cecilia is opgericht in 1920.
Hoe de fanfare tot stand is gekomen en welke belangrijke gebeurtenissen er zijn geweest? Dit komt u te weten als u verder leest.

Al in 1914 werd er in Hunsel besloten om een fanfare op te richten. Maar de moeilijkheden rond de aanschaf van instrumenten leidden ertoe dat de oprichting pas in 1920 plaats vond. Onder de bestuurlijke leiding van de heren L. Adams (voorzitter), Th. Deben (penningmeester), H. v. Geleuken (president), en L. Velter (lid) floreerde de vereniging al spoedig.

Op Witte donderdag 1920 kwam de zending instrumenten rechtstreeks vanuit Oostenrijk in Hunsel aan. Het hele dorp was in rep en roer, iedereen wilde deze instrumenten zien en horen.
Onder deskundige leiding van de directeur, dhr M. Ramakers, uit Thorn werd er hard gerepeteerd om enkele muziekstukken onder de knie te krijgen.
Al deze muzikale inspanningen leidde ertoe dat er al in 1923 voor de eerste keer op concours werd gegaan. In Thorn behaald fanfare St. Cecilia Hunsel in de vierde afdeling een derde prijs.
Ook werd er in 1923 besloten om een drapeau (=vaandel) aan te schaffen. Dat er toentertijd veel liefde voor de fanfare bestond bleek wel uit het feit dat de drapeau geschonken werd door Th. Deben; wel onder de voorwaarde dat onder in de drapeau zijn naam werd verwerkt.

De drapeau zou gekocht worden in Brussel. Het enige probleem was dat de heren die voor drie dagen naar Brussel vertrokken geen woord Frans spraken. Er werd dan ook een tolk ingeschakeld. Om deze tolk in Brussel te treffen werd er met hem schriftelijk ter herkenning afgesproken dat hij een wandelstok over zijn linker arm moest dragen en in zijn rechter hand een krant zou vast houden.

De fanfare was destijds meer avontuurlijk getint dan tegenwoordig. Wanneer men in die tijd naar een concours of festival in de buurt ging, werd de heen en terug reis meestal gedaan in rijtuigen. Men nam zelfs een grote mand proviand mee zodat men niets te kort kwam. Omdat de meeste leden in die tijd nogal liefhebbers van wijn waren, zagen de organiserende verenigingen de fanfare van Hunsel graag komen (op dit moment is dit niet zoveel veranderd, alleen is de wijn bier geworden) .

Onder het directeurschap van de heer Ramakers uit Thorn werd in 1925 te Geystingen in de derde afdeling de eerste prijs behaald, en in 1930 te Weert in de tweede afdeling eveneens een eerste prijs.
In 1926 werd het instrumentarium uitgebreid en zonodig vernieuwd. 1931 Was het jaar waar voor eerst van directeur gewisseld werd. De nieuwe directeur werd de heer M. van Doorn uit Weert. Deze wist tijdens zijn directeursperiode van zestien jaar de fanfare tot een grote muzikale hoogte te brengen. In 1938 wist men in Oss in de eerste afdeling de eerste prijs te behalen in een marswedstrijd.
Hierna brak de periode van de Tweede Wereldoorlog aan. De bezetters namen alle instrumenten en zelfs het drapeau in beslag. Alle activiteiten van de fanfare waren abrupt afgelopen.

In 1946 werd er weer nieuw leven in de Hunselse fanfare geblazen. Er werd nieuw instrumentarium aangeschaft en een volledig nieuw bestuur samengesteld en geïnstalleerd. Als directeur werd de heer Janssen uit Roermond benoemd. Onder de heer Janssen heeft men verschillende prijzen weten te behalen.

In 1958 volgde de heer Maesen uit Maasbracht de heer Janssen als directeur op. Maar vanwege zijn benoeming als trompettist aan de Stadsopera te Kaiserslautern moest hij al in 1960 de vereniging verlaten.

Hierna kwam de fanfare onder leiding te staan van directeur Toon Jansen uit Weert. Onder zijn leiding werd 1966 de afdeling uitmuntend bereikt. De eerste deelname in deze afdeling leverde in 1971 een tweede prijs op.

Onder leiding van Harrie Cober uit Thorn is men in 1975 een afdeling lager (Eerste afdeling) op concours gegaan . Deze deelname leidde tot het volgende resultaat: Limburgs kampioen in de eerste afdeling en promotie naar de afdeling Uitmuntend.

Nog niet helemaal afgestudeerd op het conservatorium nam Mat Schreurs, uit Thorn, de muzikale leiding van de fanfare over van Harrie Cober . Met hem name we in 1981 voor de eerste keer deel aan het WMC te Kerkrade, dit leverde een eerste prijs in afdeling Uitmuntend op. De tweede WMC deelname in Kerkrade vond in 1985 plaats. En met succes, een verdiende eerste prijs met promotie naar de Ere afdeling. Deze opwaartse lijn werd op het bondsconcours 1988 voort gezet, met als resultaat wederom een prachtige eerste prijs met, ... jawel, promotie naar de Superieure afdeling.

Vanaf 1992 tot 2011 stond onze vereniging onder de muzikale leiding van Jos Stoffels uit Thorn. Onder zijn bezielende leiding hebben we in 1994, opnieuw in de Ere afdeling deel genomen aan het bondsconcours te Weert. Hier werd wederom een mooie eerste prijs met promotie naar de Superieure afdeling behaald. In 1998 moest het er dan maar van komen: deelname aan het bondsconcours in de Superieure afdeling in Roermond. Het resultaat mocht er wezen, een verdiende eerste prijs .

Jos Stoffels nam na bijna 19 jaar dirigent te zijn geweest afscheid van onze fanfare met een prachtig afscheidsconcert en een gezellig samenzijn daarna.

Vanaf 19 mei 2011 tot april 2019 was Louis Hengens dirigent. In november 2019 is Joep Schrader gestart als dirigent van onze fanfare.

We zijn er ons van bewust dat in de hierboven geschreven tekst onjuistheden kunnen staan, of dat er belangrijken dingen ontbreken. Hiervoor onze excuses. Iedereen die over aanvullende of corrigerende informatie over de geschiedenis van de Fanfare St. Cecilia Hunsel beschikt, laat het ons weten. U doet ons hiermee zeker een plezier.

Dit kan per e-mail
Alles op deze site is eigendom van Fanfare St.Cecilia Hunsel
Niets op deze site mag gekopieerd worden zonder toestemming