Fanfare St.Cecilia Hunsel
Bestuur
Het bestuur van fanfare St. Cecilia is belast met het besturen van de vereniging. De leden van de vereniging fanfare St. Cecilia benoemen de bestuursleden voor een overeengekomen termijn (4 jaar). Na het verstrijken van deze termijn kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen en opnieuw worden gekozen door de leden van de vereniging.

Eenmaal in de 6-8 weken is er een bestuursvergadering. De bestuursleden nemen deel aan commissies en/of zijn hiervan voorzitter. Gezien de grote hoeveelheid taken zijn meer bestuursleden gewenst.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van fanfare St. Cecilia bestaat uit:
  • Tjeu Naus, voorzitter
  • Bianca Vandewal, penningmeester
  • Ingrid In den Kleef
  • René Aendenroomer
  • Myriam Mousset


Administratief ondersteuner: Resie Naus: info@stceciliahunsel.nl
Alles op deze site is eigendom van Fanfare St.Cecilia Hunsel
Niets op deze site mag gekopieerd worden zonder toestemming